คัดลอก URL แล้ว

Tag: หมอก

แห่เดินป่าเทือกเขาบรรทัด จ.ตรัง ชมหมอกยามเช้า
แห่เดินป่าเทือกเขาบรรทัด จ.ตรัง ชมหมอกยามเช้า
“หมอก” เพลงรัก แต่งจากมลพิษทางอากาศโดย Colorpitch
"หมอก" เพลงรัก แต่งจากมลพิษทางอากาศโดย Colorpitch
คุยครบกับพบเอก : วิกฤต! พิษฝุ่นละออง
คุยครบกับพบเอก : วิกฤต! พิษฝุ่นละออง
เตือนคนกรุงฝุ่นเกินมาตรฐาน
เตือนคนกรุงฝุ่นเกินมาตรฐาน
ภาคเหนืออากาศเริ่มเย็นลง
ภาคเหนืออากาศเริ่มเย็นลง
หมอกลงจัด จ. พะเยา สัญญาณต้นหนาว
หมอกลงจัด จ. พะเยา สัญญาณต้นหนาว
ชาวบ้านเดือดร้อนหลังน้ำแห้งฝุ่นฟุ้งทั่วเมือง
ชาวบ้านเดือดร้อนหลังน้ำแห้งฝุ่นฟุ้งทั่วเมือง
จีนเผชิญปัญหาหมอกลงจัด
จีนเผชิญปัญหาหมอกลงจัด
หมอกหนาปกคลุม 14 อำเภอ จ.เลย
หมอกหนาปกคลุม 14 อำเภอ จ.เลย
เตือนระวังหมอกหนาในพื้นที่ภาคเหนือ-อีสาน
เตือนระวังหมอกหนาในพื้นที่ภาคเหนือ-อีสาน
ลมหนาวเยือนแม่สาย อุณหภูมิเหลือ 19 – 20 องศาฯ
ลมหนาวเยือนแม่สาย อุณหภูมิเหลือ 19 - 20 องศาฯ
ท่าอากาศยานในจีนเผชิญหมอกหนาจัด
ท่าอากาศยานในจีนเผชิญหมอกหนาจัด
เชียงใหม่คุมเข้มห้ามเผา 60 วัน
เชียงใหม่คุมเข้มห้ามเผา 60 วัน
ซ้ำซาก…หมอกควันภาคเหนือ
ซ้ำซาก...หมอกควันภาคเหนือ
เชียงใหม่ค่าหมอกควันเกินมาตรฐานต่อเนื่อง
เชียงใหม่ค่าหมอกควันเกินมาตรฐานต่อเนื่อง
หมอกควันเชียงใหม่เกินค่ามาตรฐานวันแรกของปี
หมอกควันเชียงใหม่เกินค่ามาตรฐานวันแรกของปี
หมอกปกคลุมสะพานมอญ จ.กาญจนบุรี
หมอกปกคลุมสะพานมอญ จ.กาญจนบุรี
เตือนผู้ใช้รถระวังอันตรายจากหมอกลงหนา
เตือนผู้ใช้รถระวังอันตรายจากหมอกลงหนา