Tag: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

พบเด็กหญิงจิ๋ว 2 ขวบ สูงเพียง 48 ชม.
พบเด็กหญิงจิ๋ว 2 ขวบ สูงเพียง 48 ชม.
จ.พะเยา มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติอาสา อพม.