Tag: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สตง.รับมีช่องโหว่ตรวจสอบเงินอุดหนุนวัด
สตง.รับมีช่องโหว่ตรวจสอบเงินอุดหนุนวัด
สตง.ขอเวลา 1 สัปดาห์ ตรวจสอบเอกสารลับซื้อเรือดำน้ำ
สตง.ขอเวลา 1 สัปดาห์ ตรวจสอบเอกสารลับซื้อเรือดำน้ำ
สตง.ยังไม่พบทุจริตทริปฮาวาย
สตง.ยังไม่พบทุจริตทริปฮาวาย
สตง.สอบค่าใช้จ่ายบินฮาวาย 20 ล้าน
สตง.สอบค่าใช้จ่ายบินฮาวาย 20 ล้าน
มท. แจงสตง.ให้สอบผู้ว่า กทม.
มท. แจงสตง.ให้สอบผู้ว่า กทม.
GT 200…ลวงโลก
GT 200...ลวงโลก
สตง.เตรียมรื้อคดีจัดซื้อเครื่อง GT 200 อีกครั้ง
สตง.เตรียมรื้อคดีจัดซื้อเครื่อง GT 200 อีกครั้ง
สุดหรู ใช้งบ 16 ล้านบาทปรับโฉมห้องผู้ว่าฯ กทม.
สุดหรู ใช้งบ 16 ล้านบาทปรับโฉมห้องผู้ว่าฯ กทม.
ย้อนเส้นทางประมูลไฟประดับ กทม.
ย้อนเส้นทางประมูลไฟประดับ กทม.
สตง.ฟัน “ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์” และพวกฮั้วประมูลไฟกทม.
สตง.ฟัน “ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์” และพวกฮั้วประมูลไฟกทม.
สตง.เผยผลสอบราชภักดิ์ไร้ทุจริต
สตง.เผยผลสอบราชภักดิ์ไร้ทุจริต
สตง.เรียกเอกชนชี้แจงอุโมงค์ไฟแอลอีดี 39 ล้าน
สตง.เรียกเอกชนชี้แจงอุโมงค์ไฟแอลอีดี 39 ล้าน
สตง.พบ รร.สตรีชัยภูมิ ติดตั้งแอร์-ไฟ เกินจำเป็น
สตง.พบ รร.สตรีชัยภูมิ ติดตั้งแอร์-ไฟ เกินจำเป็น
ตรวจสอบอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
ตรวจสอบอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เสนอให้ สตง.เพิ่มบทบาทการตรวจสอบ
เสนอให้ สตง.เพิ่มบทบาทการตรวจสอบ
เตรียมตรวจสอบ รพ.สตึก กรณียักยอกเงิน2 ล้าน
เตรียมตรวจสอบ รพ.สตึก กรณียักยอกเงิน2 ล้าน