คัดลอก URL แล้ว

Tag: สั่งย้ายปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คสช.สั่งย้ายปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
คสช.สั่งย้ายปลัดกระทรวงศึกษาธิการ