Tag: สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

“ควีนเอลิซาเบธที่ 2” ทรงให้กำลังใจชาวอังกฤษ
“ควีนเอลิซาเบธที่ 2” ทรงให้กำลังใจชาวอังกฤษ
เปิดแถลงการณ์ “เจ้าชายแฮร์รี-เมแกน” สละฐานันดรศักดิ์
เปิดแถลงการณ์ “เจ้าชายแฮร์รี-เมแกน” สละฐานันดรศักดิ์
“ควีน” มีพระบรมราชานุญาต ให้เจ้าชายแฮรี่ลดบทบาท
“ควีน” มีพระบรมราชานุญาต ให้เจ้าชายแฮรี่ลดบทบาท
ควีนอังกฤษจะเรียกเจ้าชายแฮร์รี่และสมาชิกราชวงศ์เข้าเฝ้า
ควีนอังกฤษจะเรียกเจ้าชายแฮร์รี่และสมาชิกราชวงศ์เข้าเฝ้า
“ทรัมป์” เตรียมเยือนอังกฤษ เข้าเฝ้าฯ “ควีนเอลิซาเบธที่ 2”
“ทรัมป์” เตรียมเยือนอังกฤษ เข้าเฝ้าฯ “ควีนเอลิซาเบธที่ 2”
ควีนเอลิซาเบธที่ 2 จัดพิธีเลี้ยงต้อนรับกษัตริย์เนเธอร์แลนด์
ควีนเอลิซาเบธที่ 2 จัดพิธีเลี้ยงต้อนรับกษัตริย์เนเธอร์แลนด์
ควีนอังกฤษทรงร่วมรำลึกเหตุไฟไหม้ “เกรนเฟล” ครบ 1 ปี
ควีนอังกฤษทรงร่วมรำลึกเหตุไฟไหม้ “เกรนเฟล” ครบ 1 ปี
คอนเสิร์ตเฉลิมฉลอง “ควีนอลิซาเบธ” 92 พรรษา
คอนเสิร์ตเฉลิมฉลอง “ควีนอลิซาเบธ” 92 พรรษา
เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ทรงได้รับการสนับสนุนเป็นประมุขเครือจักรภพ
เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ทรงได้รับการสนับสนุนเป็นประมุขเครือจักรภพ
ควีนหนุนเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เป็นประมุขเครือจักรภพ
ควีนหนุนเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เป็นประมุขเครือจักรภพ
ควีนอังกฤษร่วมงานลอนดอนแฟชั่นวีคครั้งแรก
ควีนอังกฤษร่วมงานลอนดอนแฟชั่นวีคครั้งแรก
พระราชินีแห่งอังกฤษพระราชทานพรวันคริสต์มาส
พระราชินีแห่งอังกฤษพระราชทานพรวันคริสต์มาส
ควีนอังกฤษพระราชทานพรเทศกาลคริสต์มาส
ควีนอังกฤษพระราชทานพรเทศกาลคริสต์มาส
ครบรอบ 70 ปีอภิเษกสมรสควีนเอลิซาเบธ-เจ้าชายฟิลิป
ครบรอบ 70 ปีอภิเษกสมรสควีนเอลิซาเบธ-เจ้าชายฟิลิป
ควีนอังกฤษเสด็จฯ เปิดสะพานในสกอตแลนด์
ควีนอังกฤษเสด็จฯ เปิดสะพานในสกอตแลนด์
ควีนอังกฤษเสด็จฯ เปิดประชุมรัฐสภา
ควีนอังกฤษเสด็จฯ เปิดประชุมรัฐสภา
คนดังอังกฤษได้รับเครื่องราชฯจากควีน
คนดังอังกฤษได้รับเครื่องราชฯจากควีน
“แอนนา วินทัวร์” รับเครื่องราชฯ จากควีนอังกฤษ
“แอนนา วินทัวร์” รับเครื่องราชฯ จากควีนอังกฤษ