Tag: สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ

เปิดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2562

เปิดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2562

มะลิลา ได้ชื่อเป็นหนังตัวแทนประเทศไทยส่งเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่ 91
มะลิลา ได้ชื่อเป็นหนังตัวแทนประเทศไทยส่งเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่ 91
“สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 26” ฉลอง 7 ทศวรรษหนังไทย
“สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 26” ฉลอง 7 ทศวรรษหนังไทย
งานประกาศรางวัล “สุพรรณหงส์ครั้งที่ 25”
งานประกาศรางวัล “สุพรรณหงส์ครั้งที่ 25”
เผยรายชื่อภาพยนตร์เข้าชิง “สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 25”
เผยรายชื่อภาพยนตร์เข้าชิง “สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 25”
แกะกล่องกรรมการตัดสิน “สุพรรณหงส์ครั้งที่ 25”
แกะกล่องกรรมการตัดสิน “สุพรรณหงส์ครั้งที่ 25”
แกะกล่องกรรมการตัดสิน “สุพรรณหงส์ครั้งที่ 25”
แกะกล่องกรรมการตัดสิน “สุพรรณหงส์ครั้งที่ 25”
เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2558
เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2558
งานประกาศผลรางวัล “สุพรรณหงส์ครั้งที่ 24”

งานประกาศผลรางวัล “สุพรรณหงส์ครั้งที่ 24”

ทิศทางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในปี 2558 ช่วงที่2
ทิศทางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในปี 2558 ช่วงที่1