คัดลอก URL แล้ว

Tag: สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน บ้านคุ้มครองเด็ก 3 (บ้านริมน้ำ)

สั่งเพิกถอนใบอนุญาตมูลนิธิ ‘ครูยุ่น’ แล้ว พิจารณาข้อหา “ค้ามนุษย์” เพิ่ม
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตมูลนิธิ 'ครูยุ่น' แล้ว พิจารณาข้อหา "ค้ามนุษย์" เพิ่ม