คัดลอก URL แล้ว

Tag: ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ่าวไทย

กู้ซากวาฬตายปากอ่าวบ้านแหลม จ.เพชรบุรี
กู้ซากวาฬตายปากอ่าวบ้านแหลม จ.เพชรบุรี