Tag: ศิริราช

ศิริราชจัดงาน Siriraj Education Expo 2020 “เก่งศาสตร์ ฉลาดเทค” 
สร้างการรับรู้มิติใหม่ทางการศึกษา
ศิริราชจัดงาน Siriraj Education Expo 2020 “เก่งศาสตร์ ฉลาดเทค” 
สร้างการรับรู้มิติใหม่ทางการศึกษา
“ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย”
“ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย”
“ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย”
“ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย”
ประชาชนร่วมงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” รพ.ศิริราช
ประชาชนร่วมงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” รพ.ศิริราช
แถลงข่าว “วันมหิดล” รวมพลังแห่งการให้ 
เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช
แถลงข่าว “วันมหิดล” รวมพลังแห่งการให้ 
เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช
ศิริราชแถลง “น้ำตาล เดอะสตาร์” เป็นวัณโรคหลังโพรงจมูก
ศิริราชแถลง “น้ำตาล เดอะสตาร์” เป็นวัณโรคหลังโพรงจมูก
ศิริราช ปลดป้าย “มนุษย์กินคน” จากร่าง “ซีอุย”
ศิริราช ปลดป้าย “มนุษย์กินคน” จากร่าง “ซีอุย”
บดินทร์เดชาจัดวิ่งมอบทุนให้ศิริราช 10 มี.ค.นี้
บดินทร์เดชาจัดวิ่งมอบทุนให้ศิริราช 10 มี.ค.นี้
ศิริราชปลูกถ่ายหัวใจ ตับ ไต ในผู้ป่วยรายเดียวสำเร็จ
ศิริราชปลูกถ่ายหัวใจ ตับ ไต ในผู้ป่วยรายเดียวสำเร็จ
“ศิริราช” จัดวิ่งระดมทุนช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาสทางการผ่าตัด
"ศิริราช" จัดวิ่งระดมทุนช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาสทางการผ่าตัด
ศิริราชจัดนิทรรศการศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์
ศิริราชจัดนิทรรศการศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์
กทม.รื้อต้นไม้ ขยายถนนข้ามคลองชักพระ
กทม.รื้อต้นไม้ ขยายถนนข้ามคลองชักพระ
ประชาชนทั่วประเทศ ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงความอาลัย
ประชาชนทั่วประเทศ ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงความอาลัย
“ศิริราช-ทร.” จัดกิจกรรมแสดงความอาลัย
"ศิริราช-ทร." จัดกิจกรรมแสดงความอาลัย
ศิริราช เผยอาการหลวงพ่อจรัญปกติ เลือดมีเพียงพอ
ศิริราช เผยอาการหลวงพ่อจรัญปกติ เลือดมีเพียงพอ
องกรค์แพทย์ร่วมไตรภาคีรักษาโรคมะเร็ง
องกรค์แพทย์ร่วมไตรภาคีรักษาโรคมะเร็ง
ลุงสอิ้งถึงศิริราชแล้ว ร่วมถวายพระพรในหลวง
แพทย์ศิริราชแจงพบแอนติบอดี