คัดลอก URL แล้ว

Tag: ลาวา

ภูเขาไฟเรเวนทาอาร์ปะทุ
ภูเขาไฟเรเวนทาอาร์ปะทุ
ภูเขาไฟ “คิลาเว” ปะทุลาวาใส่เรือท่องเที่ยว เจ็บ 23
ภูเขาไฟ “คิลาเว” ปะทุลาวาใส่เรือท่องเที่ยว เจ็บ 23
ภูเขาไฟอากุงปะทุรอบใหม่
ภูเขาไฟอากุงปะทุรอบใหม่
ลาวาภูเขาไฟ “คิลาเว” เคลื่อนเข้าใกล้โรงไฟฟ้า
ลาวาภูเขาไฟ “คิลาเว” เคลื่อนเข้าใกล้โรงไฟฟ้า
ภูเขาไฟคิลาเวไม่มีสัญญาณสงบ
ภูเขาไฟคิลาเวไม่มีสัญญาณสงบ
ลาวาภูเขาไฟคิลาเว จ่อไหลทับถนนอพยพหลัก
ลาวาภูเขาไฟคิลาเว จ่อไหลทับถนนอพยพหลัก
ฮาวายเตือนอพยพอีกหลังพบรอยแยกภูเขาไฟเพิ่ม
ฮาวายเตือนอพยพอีกหลังพบรอยแยกภูเขาไฟเพิ่ม
ลาวาไหลลงภูเขาไฟเอตน่าในอิตาลี
ลาวาไหลลงภูเขาไฟเอตน่าในอิตาลี
ภูเขาไฟเอตน่าในอิตาลีปะทุรุนแรง
ภูเขาไฟเอตน่าในอิตาลีปะทุรุนแรง
ภูเขาไฟในฮาวายส่งลาวาร้อนลงสู่มหาสมุทร
ภูเขาไฟในฮาวายส่งลาวาร้อนลงสู่มหาสมุทร
ลาวาไหลลงทะเลในฮาวาย
ลาวาไหลลงทะเลในฮาวาย
ภูเขาไฟโกลิมาในเม็กซิโกปะทุ
ภูเขาไฟโกลิมาในเม็กซิโกปะทุ
ฮาวายเฝ้าระวังลาวาบนปล่องภูเขาไฟ “คิลาเว”
ฮาวายเฝ้าระวังลาวาบนปล่องภูเขาไฟ "คิลาเว"
ภูเขาไฟโกลิมาในเม็กซิโกปะทุ 2 ครั้ง
ภูเขาไฟโกลิมาในเม็กซิโกปะทุ 2 ครั้ง
ธารลาวาปะทุในฮาวาย สหรัฐฯ
ธารลาวาปะทุในฮาวาย สหรัฐฯ
ผู้คนในสหรัฐฯ อพยพหนีลาวา
ธารลาวาภูเขาไฟในฮาวายเข้าใกล้เขตชุมชน