คัดลอก URL แล้ว

Tag: รางวัลเหรียญทองของรัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกา

“บ็อบ โดล” ได้รับรางวัลเหรียญทองของรัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกา
“บ็อบ โดล” ได้รับรางวัลเหรียญทองของรัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกา