คัดลอก URL แล้ว

Tag: รัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทย

มท.1 การันตี “ณรงค์ศักดิ์” เหมาะเป็นผู้ว่าฯ กทม.
มท.1 การันตี “ณรงค์ศักดิ์” เหมาะเป็นผู้ว่าฯ กทม.