คัดลอก URL แล้ว

Tag: รัฐมนตรีด้านการจัดการภัยพิบัติอินเดีย

ฟ้าผ่าคนตายในอินเดียอย่างน้อย 55 คน
ฟ้าผ่าคนตายในอินเดียอย่างน้อย 55 คน