คัดลอก URL แล้ว

Tag: รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมบราซิล

บราซิลเตรียมทหาร 44,000 นายร่วมดับไฟป่า
บราซิลเตรียมทหาร 44,000 นายร่วมดับไฟป่า