Tag: มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก

“ซักเคอร์เบิร์ก” เผยแผนปรับเฟซบุ๊กให้เป็นส่วนตัวขึ้น
“ซักเคอร์เบิร์ก” เผยแผนปรับเฟซบุ๊กให้เป็นส่วนตัวขึ้น
วิจารณ์ CEO เฟซบุ๊ก ไม่ชี้แจงข้อกล่าวหาด้วยตัวเอง
วิจารณ์ CEO เฟซบุ๊ก ไม่ชี้แจงข้อกล่าวหาด้วยตัวเอง
“มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก” ยอมรับเคยถูกล้วงข้อมูล
“มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก” ยอมรับเคยถูกล้วงข้อมูล
“ซักเคอร์เบิร์ก” ขอโทษคองเกรส-ยอมรับผิดพลาด
“ซักเคอร์เบิร์ก” ขอโทษคองเกรส-ยอมรับผิดพลาด
CEO เฟซบุ๊กยืนยันไม่ทราบเรื่องข้อมูลถูกเก็บในรัสเซีย
CEO เฟซบุ๊กยืนยันไม่ทราบเรื่องข้อมูลถูกเก็บในรัสเซีย
CEO เฟซบุ๊กแถลงการณ์ขอโทษ ปมข้อมูลรั่ว
CEO เฟซบุ๊กแถลงการณ์ขอโทษ ปมข้อมูลรั่ว
“มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก” ยอมรับผิดพลาดปมข้อมูลถูกฉก
"มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก" ยอมรับผิดพลาดปมข้อมูลถูกฉก
แถลงการณ์ของ “มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก”
แถลงการณ์ของ “มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก”
“มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก” ถูกเรียกชี้แจงปมข้อมูลรั่ว
“มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก” ถูกเรียกชี้แจงปมข้อมูลรั่ว
“เฟซบุ๊ก” เตรียมสำรวจความน่าเชื่อถือ “แหล่งข่าว”
“เฟซบุ๊ก” เตรียมสำรวจความน่าเชื่อถือ “แหล่งข่าว”
CEO เฟซบุ๊กปฏิเสธข้อกล่าวหาต่อต้านผู้นำสหรัฐฯ
CEO เฟซบุ๊กปฏิเสธข้อกล่าวหาต่อต้านผู้นำสหรัฐฯ
“ซักเคอร์เบิร์ก” เสียใจกรณีฆาตกรรมไลฟ์สดเฟซบุ๊ก
"ซักเคอร์เบิร์ก" เสียใจกรณีฆาตกรรมไลฟ์สดเฟซบุ๊ก
Facebook รายได้ไตรมาสแรกเพิ่ม 52%
Facebook รายได้ไตรมาสแรกเพิ่ม 52%
“มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก” สอนลูกสาวว่ายน้ำ
“มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก” สอนลูกสาวว่ายน้ำ
ผู้ก่อตั้ง Facebook บริจาคหุ้น 99% ให้การกุศล
ผู้ก่อตั้ง Facebook บริจาคหุ้น 99% ให้การกุศล
โอบามา-ซักเคอร์เบิร์ก ยกย่องเด็กชายนักประดิษฐ์นาฬิกา
โอบามา-ซักเคอร์เบิร์ก ยกย่องเด็กชายนักประดิษฐ์นาฬิกา
Facebook เตรียมเพิ่มปุ่ม dislike
Facebook เตรียมเพิ่มปุ่ม dislike
4 ก.พ. 2547 ก่อตั้งเว็บไซต์เฟซบุ๊ก
4 ก.พ. 2547 ก่อตั้งเว็บไซต์เฟซบุ๊ก