คัดลอก URL แล้ว

Tag: พิธีอำลาชีวิตการรับราชการ

กองทัพเรือจัดพิธีอำลาเกษียณอายุราชการ
กองทัพเรือจัดพิธีอำลาเกษียณอายุราชการ