Tag: พระเมรุมาศ

นายกฯ ทำพิธีรับไฟหลวงพระราชทาน
เตือนขายเสื้อสกรีนภาพพระเมรุมาศ ไม่เหมาะสม
ทำพิธีตัดกล้วยตานี 9 ต้น ประดับพระจิตกาธาน
ร.10 เสด็จฯ ยกพระนพปฏลมหาเศวตฉัตร วันนี้
ซ้อมยกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร วันนี้
ธ เสด็จสู่ฟ้าสุราลัย
เปิดนิทรรศการ “ศาสตรา สถาปัตย์ไทย : พระเมรุมาศ”
สระอโนดาต รอบฐานพระเมรุมาศ
เตรียมส่งมอบพระเมรุมาศ จ.สตูล
จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรม
ศิลปะงดงามราวบันไดนาคพระเมรุมาศ
ร.10 เสด็จฯ ยกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร 18 ต.ค.
ศูนย์วิจัยข้าวอยุธยา ส่งข้าว ไปประกอบแปลงนารอบพระเมรุมาศ
ลายเส้นวิจิตรฉากบังเพลิงประกอบพระเมรุมาศ
รองนายกฯ ตรวจความคืบหน้าเครื่องประกอบพระเมรุมาศ
มท.1 คาดสร้างพระเมรุมาศจำลองเสร็จก่อน 15 ต.ค.
ประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศใกล้เสร็จสมบูรณ์
บวงสรวงจัดสร้างแปลงนาข้าว ประกอบพระเมรุมาศ