Tag: พระราชพิธี

รัฐบาลคาดจัดเลือกตั้งได้ 24 ก.พ.- 5 พ.ค.62
รัฐบาลคาดจัดเลือกตั้งได้ 24 ก.พ.- 5 พ.ค.62
รองนายกฯ ขอบคุณทุกฝ่ายจัดพระราชพิธีฯ เรียบร้อย
รองนายกฯ ขอบคุณทุกฝ่ายจัดพระราชพิธีฯ เรียบร้อย
เปิดสั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีฯ ตั้งแต่ 1 พ.ย.
เปิดสั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีฯ ตั้งแต่ 1 พ.ย.
เปิดชมนิทรรศการพระเมรุมาศ 2-30 พ.ย.นี้
เปิดชมนิทรรศการพระเมรุมาศ 2-30 พ.ย.นี้
กอร.ชวนประชาชนรับเสด็จฯ พระราชพิธีอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร
กอร.ชวนประชาชนรับเสด็จฯ พระราชพิธีอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร
จัดการขยะรอบบริเวณพระราชพิธี
จัดการขยะรอบบริเวณพระราชพิธี
ธ เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย
ธ เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย
ครู-นร.มุกดาหาร รวมใจซ้อมรำถวายหน้าพระเมรุมาศจำลอง
ครู-นร.มุกดาหาร รวมใจซ้อมรำถวายหน้าพระเมรุมาศจำลอง
สปน.เตือนระวังเข็มที่ระลึกงานพระราชพิธีฯ ปลอม
สปน.เตือนระวังเข็มที่ระลึกงานพระราชพิธีฯ ปลอม
สั่งเพิ่มขบวนรถไฟ-บขส.รองรับ ปชช.ร่วมพระราชพิธีฯ
สั่งเพิ่มขบวนรถไฟ-บขส.รองรับ ปชช.ร่วมพระราชพิธีฯ
ช่างแทงหยวก 4 ภูมิภาค ถวายงานประดับพระจิตกาธาน
ช่างแทงหยวก 4 ภูมิภาค ถวายงานประดับพระจิตกาธาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับสั่งเพิ่มพื้นที่รองรับประชาชน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับสั่งเพิ่มพื้นที่รองรับประชาชน
นานาชาติร่วมถวายพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9
นานาชาติร่วมถวายพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9
กวาดล้างอาชญากรรมก่อนพระราชพิธีฯสำคัญ

กวาดล้างอาชญากรรมก่อนพระราชพิธีฯสำคัญ

ธ เสด็จสู่ฟ้าสุราลัย
ธ เสด็จสู่ฟ้าสุราลัย
พิธีซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ครั้งที่ 2
พิธีซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ครั้งที่ 2
ยืนยันพระเมรุมาศจำลองทั่วประเทศ สร้างเสร็จ15 ต.ค.นี้

ยืนยันพระเมรุมาศจำลองทั่วประเทศ สร้างเสร็จ15 ต.ค.นี้

การแสดงชุดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
การแสดงชุดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ