คัดลอก URL แล้ว

Tag: พระราชพิธี

พระราชพิธีเบื้องปลาย ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 12-12-62
พระราชพิธีเบื้องปลาย ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 12-12-62
พระราชพิธี “เสด็จเลียบพระนครทางชลมารค”
พระราชพิธี “เสด็จเลียบพระนครทางชลมารค”
ญี่ปุ่นจัดพระราชพิธีขบวนเสด็จฉลองจักรพรรดิขึ้นครองราชย์
ญี่ปุ่นจัดพระราชพิธีขบวนเสด็จฉลองจักรพรรดิขึ้นครองราชย์
ประชาชนชื่นชมซ้อมใหญ่ครั้งที่ 2 ขบวนเรือพระราชพิธีฯ
ประชาชนชื่นชมซ้อมใหญ่ครั้งที่ 2 ขบวนเรือพระราชพิธีฯ
โปรดเกล้าฯ เลื่อนขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 12 ธ.ค.นี้
โปรดเกล้าฯ เลื่อนขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 12 ธ.ค.นี้
แนะเส้นทาง “รถ-เรือ-ราง” ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
แนะเส้นทาง “รถ-เรือ-ราง” ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รัฐบาลยืนยันความพร้อมรองรับ ปชช.ร่วมพระราชพิธีฯ
รัฐบาลยืนยันความพร้อมรองรับ ปชช.ร่วมพระราชพิธีฯ
มท.อำนวยความสะดวกประชาชนร่วมงานพระราชพิธีฯ
มท.อำนวยความสะดวกประชาชนร่วมงานพระราชพิธีฯ
รัฐบาลคาดจัดเลือกตั้งได้ 24 ก.พ.- 5 พ.ค.62
รัฐบาลคาดจัดเลือกตั้งได้ 24 ก.พ.- 5 พ.ค.62
รองนายกฯ ขอบคุณทุกฝ่ายจัดพระราชพิธีฯ เรียบร้อย
รองนายกฯ ขอบคุณทุกฝ่ายจัดพระราชพิธีฯ เรียบร้อย
เปิดสั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีฯ ตั้งแต่ 1 พ.ย.
เปิดสั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีฯ ตั้งแต่ 1 พ.ย.
เปิดชมนิทรรศการพระเมรุมาศ 2-30 พ.ย.นี้
เปิดชมนิทรรศการพระเมรุมาศ 2-30 พ.ย.นี้
กอร.ชวนประชาชนรับเสด็จฯ พระราชพิธีอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร
กอร.ชวนประชาชนรับเสด็จฯ พระราชพิธีอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร
จัดการขยะรอบบริเวณพระราชพิธี
จัดการขยะรอบบริเวณพระราชพิธี
ธ เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย
ธ เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย
ครู-นร.มุกดาหาร รวมใจซ้อมรำถวายหน้าพระเมรุมาศจำลอง
ครู-นร.มุกดาหาร รวมใจซ้อมรำถวายหน้าพระเมรุมาศจำลอง
สปน.เตือนระวังเข็มที่ระลึกงานพระราชพิธีฯ ปลอม
สปน.เตือนระวังเข็มที่ระลึกงานพระราชพิธีฯ ปลอม
สั่งเพิ่มขบวนรถไฟ-บขส.รองรับ ปชช.ร่วมพระราชพิธีฯ
สั่งเพิ่มขบวนรถไฟ-บขส.รองรับ ปชช.ร่วมพระราชพิธีฯ