Tag: พระราชบัญญัติ

ครม.ใช้งบกลางจ่ายอุดหนุนเด็กเล็ก 2,000 ล้านบาท
ครม.ใช้งบกลางจ่ายอุดหนุนเด็กเล็ก 2,000 ล้านบาท
“ธนาธร” ไม่กังวล กกต.พิจารณาปมให้พรรคยืมเงิน
“ธนาธร” ไม่กังวล กกต.พิจารณาปมให้พรรคยืมเงิน
แก้กฏหมายบัตรทองใหม่
แก้กฏหมายบัตรทองใหม่
ส.ทนายความร้องสอบกรธ.ชี้นำ ร่างรธน.
ส.ทนายความร้องสอบกรธ.ชี้นำ ร่างรธน.
บังคับใช้ พ.ร.บ.ขอทาน 28 ก.ค.นี้
บังคับใช้ พ.ร.บ.ขอทาน 28 ก.ค.นี้
มาตรการควบคุมขอทานด้วยพ.ร.บ.ฉบับใหม่
มาตรการควบคุมขอทานด้วยพ.ร.บ.ฉบับใหม่
ครม.ไฟเขียวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ครม.ไฟเขียวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จับแก๊งวัยรุ่นพ่นสีทั่วเมืองพะเยา
จับแก๊งวัยรุ่นพ่นสีทั่วเมืองพะเยา
พศ.ระบุสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชยึดตามกฎหมาย
พศ.ระบุสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชยึดตามกฎหมาย
เรียกร้องเร่งพิจารณา พ.ร.บ.ยาสูบฉบับใหม่
เรียกร้องเร่งพิจารณา พ.ร.บ.ยาสูบฉบับใหม่
เรียกร้องเร่งพิจารณา พ.ร.บ.ยาสูบฉบับใหม่
เรียกร้องเร่งพิจารณา พ.ร.บ.ยาสูบฉบับใหม่
พ.ร.บ.ทวงถามหนี้มีผลบังคับใช้แล้ว
พ.ร.บ.ทวงถามหนี้มีผลบังคับใช้แล้ว
บังคับใช้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 เริ่ม4 ส.ค.
บังคับใช้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 เริ่ม4 ส.ค.
เสนอแก้พ.ร.บ.สลากฯ เข้าครม. วันนี้
เสนอแก้พ.ร.บ.สลากฯ เข้าครม. วันนี้
พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ประเดิมใช้กฎหมายทารุณกรรมสัตว์รายแรก
แม่ทัพภาคที่ 3 ยันไม่ยกเลิกกฎอัยการศึก