คัดลอก URL แล้ว

Tag: พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เตรียมพร้อมก่อนพิธีอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร
เตรียมพร้อมก่อนพิธีอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร