Tag: พระบรมโกศ

ไม้จันทน์หอม ถึงสำนักช่างสิบหมู่ เตรียมฉลุลายพระบรมโกศฯ
ไม้จันทน์หอม ถึงสำนักช่างสิบหมู่ เตรียมฉลุลายพระบรมโกศฯ
เตรียมขนย้ายไม้จันทน์หอมสร้างพระบรมโกศ
เตรียมขนย้ายไม้จันทน์หอมสร้างพระบรมโกศ
ประชาชนหลั่งไหลสักการะพระบรมศพ
ประชาชนหลั่งไหลสักการะพระบรมศพ
บรรยากาศสักการะพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9
บรรยากาศสักการะพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9
40 ชนเผ่ากราบพระบรมศพ
40 ชนเผ่ากราบพระบรมศพ
บรรยากาศสักการะพระบรมศพ
บรรยากาศสักการะพระบรมศพ
ประชาชนเข้าสักการะพระบรมศพเนืองแน่น
ประชาชนเข้าสักการะพระบรมศพเนืองแน่น
ประชาชน เข้าสักการะพระบรมศพเนืองแน่น
ประชาชน เข้าสักการะพระบรมศพเนืองแน่น
สั่งเข้มงวดเข้าสักการะ หลังมีการแอบอ้างราชสกุล
สั่งเข้มงวดเข้าสักการะ หลังมีการแอบอ้างราชสกุล
เตรียมเพิ่มจุดคัดครองเอื้อประชาชนที่สนามหลวง
เตรียมเพิ่มจุดคัดครองเอื้อประชาชนที่สนามหลวง
รายงานสดสนามหลวง
รายงานสดสนามหลวง
พสกนิกรเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
พสกนิกรเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
พสกนิกรรอเข้าสักการะพระบรมศพเนืองแน่น
พสกนิกรรอเข้าสักการะพระบรมศพเนืองแน่น
ประชาชนเดินทางถวายสักการะพระบรมศพ
ประชาชนเดินทางถวายสักการะพระบรมศพ
เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพเป็นวันที่ 3
เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพเป็นวันที่ 3
ประชาชนหลายจังหวัดเดินทางเคารพพระบรมศพ
ประชาชนหลายจังหวัดเดินทางเคารพพระบรมศพ
ปชช.เนืองแน่นเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมศพ
ปชช.เนืองแน่นเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมศพ
บรรยากาศประชาชนเข้าสักการะพระบรมศพวันแรก
บรรยากาศประชาชนเข้าสักการะพระบรมศพวันแรก