คัดลอก URL แล้ว

Tag: พรมแดนประเทศตุรกี

โจมตีโรงกลั่นที่ IS ยึดครอง
โจมตีโรงกลั่นที่ IS ยึดครอง