คัดลอก URL แล้ว

Tag: พยากรณ์อากาศ

เตือน 5 จังหวัดภาคเหนือ ระวังฝนตกหนักบางแห่ง
เตือน 5 จังหวัดภาคเหนือ ระวังฝนตกหนักบางแห่ง
ประเทศไทยฝนลดลง  – เหนือยังมีฝนตกหนักบางแห่ง
ประเทศไทยฝนลดลง - เหนือยังมีฝนตกหนักบางแห่ง
เหนือ-ตะวันออก ระวังฝนตกหนักบางแห่ง
เหนือ-ตะวันออก ระวังฝนตกหนักบางแห่ง
สภาพอากาศวันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนักบางแห่ง
สภาพอากาศวันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนักบางแห่ง
6 จังหวัด เฝ้าระวังฝนตกหนักมาก
6 จังหวัด เฝ้าระวังฝนตกหนักมาก
ไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนักบางแห่ง
ไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนักบางแห่ง
ไทยตอนบนมีฝนเพิ่ม / ตาก-แม่ฮ่องสอนระวังฝนตกหนักมาก
ไทยตอนบนมีฝนเพิ่ม / ตาก-แม่ฮ่องสอนระวังฝนตกหนักมาก
วันนี้ มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง / เหนือ-อีสาน-ตะวันออกมีฝนตกหนัก
วันนี้ มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง / เหนือ-อีสาน-ตะวันออกมีฝนตกหนัก
เหนือ – อีสาน มีฝนตกหนักบางแห่ง
เหนือ - อีสาน มีฝนตกหนักบางแห่ง
ร่องมรสุมพาดผ่าน / เหนือ-อีสาน มีฝนตกหนักบางแห่ง
ร่องมรสุมพาดผ่าน / เหนือ-อีสาน มีฝนตกหนักบางแห่ง
เหนือ-อีสาน-ตะวันออก ระวังฝนตกหนักบางแห่ง
เหนือ-อีสาน-ตะวันออก ระวังฝนตกหนักบางแห่ง
ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ / เหนือระวังฝนตกหนัก
ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ / เหนือระวังฝนตกหนัก
สภาพอากาศวันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง
สภาพอากาศวันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง
ภาคเหนือ – ภาคกลาง ระวังฝนตกหนักบางแห่ง
ภาคเหนือ - ภาคกลาง ระวังฝนตกหนักบางแห่ง
สภาพอากาศวันนี้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่
สภาพอากาศวันนี้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่
ไทยมีฝนเพิ่ม ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่
ไทยมีฝนเพิ่ม ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่
สภาพอากาศวันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง
สภาพอากาศวันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง
ภาคเหนือ-ตะวันออก ระวังฝนตกหนักบางแห่ง
ภาคเหนือ-ตะวันออก ระวังฝนตกหนักบางแห่ง