คัดลอก URL แล้ว

Tag: ฝุ่นควัน

อีสาน ฝุ่น PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้นหลายพื้นที่
อีสาน ฝุ่น PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้นหลายพื้นที่
ภาคเหนือยังพบปัญหาไฟป่า-ฝุ่นควันต่อเนื่อง
ภาคเหนือยังพบปัญหาไฟป่า-ฝุ่นควันต่อเนื่อง
ฝุ่นควันกระทบนักเรียน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ฝุ่นควันกระทบนักเรียน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
นายกฯกำชับทุกหน่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันภาคเหนือ
นายกฯกำชับทุกหน่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันภาคเหนือ
ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน สั่งเร่งควบคุมไฟป่าฝุ่นควัน
ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน สั่งเร่งควบคุมไฟป่าฝุ่นควัน
ไฟป่า-ฝุ่นควันภาคเหนือยังวิกฤต
ไฟป่า-ฝุ่นควันภาคเหนือยังวิกฤต
สถานการณ์ฝุ่นควันภาคเหนือเริ่มดีขึ้น
สถานการณ์ฝุ่นควันภาคเหนือเริ่มดีขึ้น
ฝุ่นควันภาคเหนือยังวิกฤต
ฝุ่นควันภาคเหนือยังวิกฤต
ฝุ่นควันแม่สาย ยังวิกฤตต่อเนื่องวันที่ 7
ฝุ่นควันแม่สาย ยังวิกฤตต่อเนื่องวันที่ 7
หลายจังหวัดยังเผชิญปัญหาฝุ่นควันจากการเผา
หลายจังหวัดยังเผชิญปัญหาฝุ่นควันจากการเผา
ชาวลำปางได้รับผลกระทบจากฝุ่นควัน
ชาวลำปางได้รับผลกระทบจากฝุ่นควัน
ชาวเชียงใหม่หาวิธีแก้ปัญหาฝุ่นควัน
ชาวเชียงใหม่หาวิธีแก้ปัญหาฝุ่นควัน
ภาคเหนือประสบปัญหาฝุ่นควัน
ภาคเหนือประสบปัญหาฝุ่นควัน
ผลกระทบวิกฤติฝุ่นควัน PM 2.5 ภาคใต้
ผลกระทบวิกฤติฝุ่นควัน PM 2.5 ภาคใต้
ปัญหาหมอกควัน..วาระแห่งชาติ 16-04-62
ปัญหาหมอกควัน..วาระแห่งชาติ 16-04-62
ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นควัน จ.น่าน
ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นควัน จ.น่าน
ฝนหลวงระดมขึ้นบินแก้ภัยแล้ง ไฟป่า และฝุ่นพิษ
ฝนหลวงระดมขึ้นบินแก้ภัยแล้ง ไฟป่า และฝุ่นพิษ
ภาคเหนือยังเผชิญวิกฤตฝุ่นควัน
ภาคเหนือยังเผชิญวิกฤตฝุ่นควัน