Tag: ฝนหลวง

ศาสตร์พระราชา "ฝนหลวง"
ปฏิบัติการโปรยเมล็ดพันธุ์เหนือป่าวังน้ำเขียว
พิธีเทิดพระเกียรติมหาราชาพระบิดาแห่งฝนหลวง
ทัพฟ้าไทย ตอบสนอง “โครงการพระราชดำริฝนหลวง”
นักบิน-จนท.ฝนหลวง หลั่งน้ำตา พร้อมสืบสานพระราชปณิธาน
ปรับแผนฝนหลวงเติมน้ำเขื่อนภูมิพล
ปรับแผนทำฝนหลวง เติมน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
เร่งประสานทำฝนหลวงเหนือลำตะคอง
หลายจังหวัดเผชิญภัยแล้ง
เร่งเพิ่มรอบทำฝนหลวงวันนี้
เร่งทำฝนหลวงช่วยภัยแล้งต่อเนื่อง
ทำฝนหลวงต่อเนื่องหลังน้ำในเขื่อนหลักยังน้อย
หน่วยฝนหลวงขอร้องอย่าจุดบั้งไฟ
ศูนย์ฝนหลวงฯ เร่งเติมน้ำเหนือเขื่อน
ศูนย์ฝนหลวงฯ เร่งเติมน้ำเหนือเขื่อน
ฝนหลวงได้ผล ภาคเหนือฝนตก 90%
ฝนหลวงได้ผล ภาคเหนือฝนตก 90%
ฝนหลวงช่วยภัยแล้ง