Tag: ฝนหลวง

​ฝนหลวงอีสาน เตรียมบินยิงพลุสลายลูกเห็บ
​ฝนหลวงอีสาน เตรียมบินยิงพลุสลายลูกเห็บ
ศาสตร์พระราชา “ฝนหลวง”
ศาสตร์พระราชา "ฝนหลวง"
ปฏิบัติการโปรยเมล็ดพันธุ์เหนือป่าวังน้ำเขียว
ปฏิบัติการโปรยเมล็ดพันธุ์เหนือป่าวังน้ำเขียว
พิธีเทิดพระเกียรติมหาราชาพระบิดาแห่งฝนหลวง
พิธีเทิดพระเกียรติมหาราชาพระบิดาแห่งฝนหลวง
ทัพฟ้าไทย ตอบสนอง “โครงการพระราชดำริฝนหลวง”
ทัพฟ้าไทย ตอบสนอง “โครงการพระราชดำริฝนหลวง”
นักบิน-จนท.ฝนหลวง หลั่งน้ำตา พร้อมสืบสานพระราชปณิธาน
นักบิน-จนท.ฝนหลวง หลั่งน้ำตา พร้อมสืบสานพระราชปณิธาน
ปรับแผนฝนหลวงเติมน้ำเขื่อนภูมิพล
ปรับแผนฝนหลวงเติมน้ำเขื่อนภูมิพล
ปรับแผนทำฝนหลวง เติมน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ปรับแผนทำฝนหลวง เติมน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
เร่งประสานทำฝนหลวงเหนือลำตะคอง
เร่งประสานทำฝนหลวงเหนือลำตะคอง
หลายจังหวัดเผชิญภัยแล้ง
หลายจังหวัดเผชิญภัยแล้ง
เร่งเพิ่มรอบทำฝนหลวงวันนี้
เร่งเพิ่มรอบทำฝนหลวงวันนี้
เร่งทำฝนหลวงช่วยภัยแล้งต่อเนื่อง
เร่งทำฝนหลวงช่วยภัยแล้งต่อเนื่อง
ทำฝนหลวงต่อเนื่องหลังน้ำในเขื่อนหลักยังน้อย
ทำฝนหลวงต่อเนื่องหลังน้ำในเขื่อนหลักยังน้อย
หน่วยฝนหลวงขอร้องอย่าจุดบั้งไฟ
หน่วยฝนหลวงขอร้องอย่าจุดบั้งไฟ
ศูนย์ฝนหลวงฯ เร่งเติมน้ำเหนือเขื่อน
ศูนย์ฝนหลวงฯ เร่งเติมน้ำเหนือเขื่อน
ศูนย์ฝนหลวงฯ เร่งเติมน้ำเหนือเขื่อน
ศูนย์ฝนหลวงฯ เร่งเติมน้ำเหนือเขื่อน
ฝนหลวงได้ผล ภาคเหนือฝนตก 90%
ฝนหลวงได้ผล ภาคเหนือฝนตก 90%
ฝนหลวงได้ผล ภาคเหนือฝนตก 90%
ฝนหลวงได้ผล ภาคเหนือฝนตก 90%