คัดลอก URL แล้ว

Tag: ผู้แทนพิเศษด้านมนุษยธรรมระหว่างสหรัฐฯ รัสเซีย

รัสเซียตั้ง “สตีเวน ซีกัล” เป็นผู้แทนพิเศษเชื่อมสหรัฐฯ
รัสเซียตั้ง "สตีเวน ซีกัล" เป็นผู้แทนพิเศษเชื่อมสหรัฐฯ