Tag: ป้องกัน

หลายเมืองในเอเชีย ควรเพิ่มการป้องกันจากน้ำทะเลที่สูงขึ้น
หลายเมืองในเอเชีย ควรเพิ่มการป้องกันจากน้ำทะเลที่สูงขึ้น
เฝ้าระวังป้องกันน้ำท่วมภาคเหนือ
เฝ้าระวังป้องกันน้ำท่วมภาคเหนือ
สั่งป้องกันน้ำท่วมพระเมรุมาศจำลอง จ.อ่างทอง
สั่งป้องกันน้ำท่วมพระเมรุมาศจำลอง จ.อ่างทอง
สธ.สั่งทุกจังหวัดควบคุมลูกน้ำยุงลาย ป้องกันซิกา
สธ.สั่งทุกจังหวัดควบคุมลูกน้ำยุงลาย ป้องกันซิกา
เห็ดทางการแพทย์ เสริมภูมิคุ้มกันถึงระดับเม็ดเลือดขาว
เห็ดทางการแพทย์ เสริมภูมิคุ้มกันถึงระดับเม็ดเลือดขาว
เตือนโดน“หมา-แมว”กัดรีบฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
เตือนโดน“หมา-แมว”กัดรีบฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
เมียนมาร์รณรงค์ป้องกันโปลิโอ
เมียนมาร์รณรงค์ป้องกันโปลิโอ
ทหารอังกฤษช่วยป้องกันน้ำท่วม
ทหารอังกฤษช่วยป้องกันน้ำท่วม
สคบ.ตรวจเครื่องเล่นสวนสนุก
สคบ.ตรวจเครื่องเล่นสวนสนุก
ทอท.แจงเหตุเก็บค่าตรวจประวัติผู้โดยสาร 35 บ.
ทอท.แจงเหตุเก็บค่าตรวจประวัติผู้โดยสาร 35 บ.
องค์การอนามัยโลกพบวัคซีนป้องกันอีโบล่า
องค์การอนามัยโลกพบวัคซีนป้องกันอีโบล่า
สธ.เรียก 200 รพ.เอกชนป้องกัน “ไวรัสเมอร์ส”
สธ.เรียก 200 รพ.เอกชนป้องกัน “ไวรัสเมอร์ส”
รู้จักไวรัสเมอร์ส
รู้จักไวรัสเมอร์ส
เตรียมห้องแยกโรคป้องกันติดเชื้อโรคเมอร์ส
เตรียมห้องแยกโรคป้องกันติดเชื้อโรคเมอร์ส
หามาตรการป้องกันอุบัติเหตุจักรยาน
หามาตรการป้องกันอุบัติเหตุจักรยาน
เยี่ยมให้กำลังใจผู้ต้องขังเรือนจำอุตรดิตถ์
เยี่ยมให้กำลังใจผู้ต้องขังเรือนจำอุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์ ประกาศพื้นที่พิบัติภัยแล้ง 7 อำเภอ
จ.อุตรดิตถ์ ประกาศพื้นที่พิบัติภัยแล้ง 7 อำเภอ
การแข่งขัน ป้องกันการโจรกรรมบนโลกไซเบอร์
การแข่งขัน ป้องกันการโจรกรรมบนโลกไซเบอร์