คัดลอก URL แล้ว

Tag: ถอดถอนสถานะพลเมืองกิตติมศักดิ์

อองซาน ซูจี ถูกแคนาดาถอนสถานะพลเมืองกิตติมศักดิ์
อองซาน ซูจี ถูกแคนาดาถอนสถานะพลเมืองกิตติมศักดิ์