Tag: ด.ช.ภัทรกร ประเสริฐเศรษฐ

การหนีกลับอโยธยาของพระนเรศ “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์”
การหนีกลับอโยธยาของพระนเรศ “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์"
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์ EP.12 [2/4]
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์ EP.12 [2/4]
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์ EP.12 [4/4]
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์ EP.12 [4/4]
“มุก ณปภัช” เค้นอารมณ์ดราม่า สุดอาลัยอาวรณ์ องค์ดำ 
ใน “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์”
“มุก ณปภัช” เค้นอารมณ์ดราม่า สุดอาลัยอาวรณ์ องค์ดำ 
ใน “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์”
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์ EP.12 [3/4]
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์ EP.12 [3/4]
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์ EP.12 [1/4]
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์ EP.12 [1/4]
แผนการของพระสุพรรณกัลยา “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์”
แผนการของพระสุพรรณกัลยา “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์”
เพลงประกอบและมิวสิควิดีโอ “แสงตะวัน”ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์
เพลงประกอบและมิวสิควิดีโอ “แสงตะวัน”ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์
จุดเเข็งด้านโปรดักชั่นของ “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์”
จุดเเข็งด้านโปรดักชั่นของ “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์”
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์ EP.11 [4/4]
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์ EP.11 [4/4]
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์ EP.11 [3/4]
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์ EP.11 [3/4]
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์ EP.11 [2/4]
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์ EP.11 [2/4]
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์ EP.11 [1/4]
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์ EP.11 [1/4]
การประชัดบทบาทของนักแสดงรุ่นใหญ่ใน “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์”
การประชัดบทบาทของนักแสดงรุ่นใหญ่ใน "ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์"
อิ๋ว พชรณมน เข้าซีนถวายตัว ฉากสวยงามอลังการ “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์”
อิ๋ว พชรณมน เข้าซีนถวายตัว ฉากสวยงามอลังการ “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์”
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์ EP.10 [4/4]
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์ EP.10 [4/4]
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์ EP.10 [2/4]
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์ EP.10 [2/4]
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์ EP.10 [3/4]
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์ EP.10 [3/4]