Tag: ดาวเทียม

ทอ.ยิงดาวเทียมดวงแรกขึ้นสู่อวกาศสำเร็จ
ทอ.ยิงดาวเทียมดวงแรกขึ้นสู่อวกาศสำเร็จ
เลื่อนยิงส่งดาวเทียม “นภา-1” เหตุสภาพอากาศไม่เป็นใจ
เลื่อนยิงส่งดาวเทียม “นภา-1” เหตุสภาพอากาศไม่เป็นใจ
จีนจัดแสดงภาพสามมิติชุดแรกที่ได้จากดาวเทียม
จีนจัดแสดงภาพสามมิติชุดแรกที่ได้จากดาวเทียม
​“แอร์บัส-วันเว็บ” ปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศสำเร็จ
​“แอร์บัส-วันเว็บ” ปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศสำเร็จ
จีนส่งดาวเทียม 6 ดวงขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศ
จีนส่งดาวเทียม 6 ดวงขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศ
“นาซา” ส่งดาวเทียมสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ
“นาซา” ส่งดาวเทียมสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ
ปล่อยจรวดแอตลาส 5 พร้อมดาวเทียม 2 ดวง
ปล่อยจรวดแอตลาส 5 พร้อมดาวเทียม 2 ดวง
ดาวเทียมจิ๋วขนาดเท่ากระป๋องเครื่องดื่ม
ดาวเทียมจิ๋วขนาดเท่ากระป๋องเครื่องดื่ม
ญี่ปุ่นส่งดาวเทียมระบุพิกัดดวงที่ 2
ญี่ปุ่นส่งดาวเทียมระบุพิกัดดวงที่ 2
เรียกร้องยกเลิกติดดาวเทียมพะยูน จ.ตรัง
เรียกร้องยกเลิกติดดาวเทียมพะยูน จ.ตรัง
จีนปล่อยดาวเทียม “สือเจียน 13” สำเร็จ
จีนปล่อยดาวเทียม “สือเจียน 13” สำเร็จ
“สเปซเอ็กซ์” ปล่อยดาวเทียม  Echostar สู่อวกาศ
“สเปซเอ็กซ์” ปล่อยดาวเทียม Echostar สู่อวกาศ
อินเดียทำสถิติยิงดาวเทียม 104 ดวงในครั้งเดียว
อินเดียทำสถิติยิงดาวเทียม 104 ดวงในครั้งเดียว
ญี่ปุ่นล้มเหลวปล่อยจรวดส่งดาวเทียมขนาดเล็ก
ญี่ปุ่นล้มเหลวปล่อยจรวดส่งดาวเทียมขนาดเล็ก
จีนส่งดาวเทียมสำรวจก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครั้งแรก
จีนส่งดาวเทียมสำรวจก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครั้งแรก
พบแสงประหลาดที่ขั้วโลกเหนือ
พบแสงประหลาดที่ขั้วโลกเหนือ
เกาหลีเหนือเผยจะปล่อยดาวเทียมต่อไป
เกาหลีเหนือเผยจะปล่อยดาวเทียมต่อไป
ผู้นำเกาหลีเหนือสังเกตการณ์การทดสอบจรวดลำใหม่
ผู้นำเกาหลีเหนือสังเกตการณ์การทดสอบจรวดลำใหม่