Tag: ดาวอังคาร

นิทรรศการจำลองการอยู่อาศัยบนดาวอังคาร
นิทรรศการจำลองการอยู่อาศัยบนดาวอังคาร
“นาซา” จัดประกวดออกแบบที่พักบนดาวอังคาร
“นาซา” จัดประกวดออกแบบที่พักบนดาวอังคาร
“นาซา” พบสัญญาณแผ่นดินไหวบนดาวอังคารครั้งแรก
“นาซา” พบสัญญาณแผ่นดินไหวบนดาวอังคารครั้งแรก
นาซายุติภารกิจยานสำรวจดาวอังคาร Opportunity
นาซายุติภารกิจยานสำรวจดาวอังคาร Opportunity
ชวนดูดาวอังคารใกล้โลกสุดรอบ 15 ปีวันนี้
ชวนดูดาวอังคารใกล้โลกสุดรอบ 15 ปีวันนี้
ค้นพบ “ทะเลสาบ” ใต้ผืนน้ำแข็งบนดาวอังคาร
ค้นพบ "ทะเลสาบ" ใต้ผืนน้ำแข็งบนดาวอังคาร
นาซ่าพัฒนาหุ่นยนต์ผึ้งสำรวจดาวอังคาร
นาซ่าพัฒนาหุ่นยนต์ผึ้งสำรวจดาวอังคาร
อิสราเอลทดลองสภาพความเป็นอยู่บนดาวอังคาร
อิสราเอลทดลองสภาพความเป็นอยู่บนดาวอังคาร
NASA ทดสอบเตาปฏิกรณ์สร้างพลังงานบนดาวอังคาร
NASA ทดสอบเตาปฏิกรณ์สร้างพลังงานบนดาวอังคาร
“นาซา” เผยโฉมยานสำรวจดาวอังคารลำใหม่
“นาซา” เผยโฉมยานสำรวจดาวอังคารลำใหม่
UAE เตรียมส่งยานไปสำรวจดาวอังคาร
UAE เตรียมส่งยานไปสำรวจดาวอังคาร
รถสำรวจทำงานในสภาพเสี่ยงภัย
รถสำรวจทำงานในสภาพเสี่ยงภัย
เสร็จสิ้นภารกิจจำลองใช้ชีวิตบนดาวอังคาร
เสร็จสิ้นภารกิจจำลองใช้ชีวิตบนดาวอังคาร
นักวิทย์จำลองการใช้ชีวิตบนดาวอังคาร
นักวิทย์จำลองการใช้ชีวิตบนดาวอังคาร
ค่ายพักแรมจำลองดาวอังคาร “เดอะ มาร์เชียน”
ค่ายพักแรมจำลองดาวอังคาร “เดอะ มาร์เชียน”
ยาน MAVEN เบนวงโคจรเลี่ยงชนดาวบริวารดาวอังคาร
ยาน MAVEN เบนวงโคจรเลี่ยงชนดาวบริวารดาวอังคาร
พบหลักฐานว่าดาวอังคารเคยเหมาะกับการอยู่อาศัย
พบหลักฐานว่าดาวอังคารเคยเหมาะกับการอยู่อาศัย
อังกฤษค้นคว้าเรื่องสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร
อังกฤษค้นคว้าเรื่องสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร