คัดลอก URL แล้ว

Tag: ชายหาดสถานตากอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พบเข็มฉีดยาจำนวนมากนำมาทิ้งชายหาด
พบเข็มฉีดยาจำนวนมากนำมาทิ้งชายหาด