Tag: ชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมโรฮิงญา

“ซูจี” ปฏิเสธข้อกล่าวหาคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
"ซูจี" ปฏิเสธข้อกล่าวหาคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์