Tag: งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว 
และงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

แถลงข่าว “งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว 
และงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562”
แถลงข่าว “งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว 
และงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562”