คัดลอก URL แล้ว

Tag: ค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ด่วน! ครม. อนุมัติ เพิ่มค่าตอบแทน อสม.จาก 1,000 บาท เป็น 2,000 บาท เริ่มปี 67
ด่วน! ครม. อนุมัติ เพิ่มค่าตอบแทน อสม.จาก 1,000 บาท เป็น 2,000 บาท เริ่มปี 67