คัดลอก URL แล้ว

Tag: ครือข่ายอาสาสมัครนักดำน้ำภูเก็ต

เก็บขยะใต้ทะเลภูเก็ตได้กว่า 600 กิโลกรัม
เก็บขยะใต้ทะเลภูเก็ตได้กว่า 600 กิโลกรัม