Tag: ข้อตกลงการค้า

ปิดดีลสหรัฐ-จีน ลงนามข้อตกลงการค้าตลาดโลก
ปิดดีลสหรัฐ-จีน ลงนามข้อตกลงการค้าตลาดโลก
สหรัฐ-จีน ลงนามข้อตกลงการค้าเฟส1
สหรัฐ-จีน ลงนามข้อตกลงการค้าเฟส1
สหรัฐปลดจีนจากสถานะ “ชาติที่ปั่นค่าเงิน”
สหรัฐปลดจีนจากสถานะ “ชาติที่ปั่นค่าเงิน”
นายกฯ จีนเรียกร้องทำข้อตกลงการค้าเร่งด่วน
นายกฯ จีนเรียกร้องทำข้อตกลงการค้าเร่งด่วน
“ทรัมป์” เผยเตรียมลงนามข้อตกลงการค้า “เร็วๆ นี้”
“ทรัมป์” เผยเตรียมลงนามข้อตกลงการค้า “เร็วๆ นี้”
ชี้ข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-จีน กระตุ้นเชื่อมั่นธุรกิจ
ชี้ข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-จีน กระตุ้นเชื่อมั่นธุรกิจ
สหรัฐฯ-เม็กซิโก-แคนาดา ลงนามข้อตกลงการค้า USMCA
สหรัฐฯ-เม็กซิโก-แคนาดา ลงนามข้อตกลงการค้า USMCA
สหรัฐฯ-ญี่ปุ่น ลงนามข้อตกลงการค้า
สหรัฐฯ-ญี่ปุ่น ลงนามข้อตกลงการค้า
ข้อตกลงการค้า CPTPP จะเริ่มมีผลบังคับใช้ปลายปีนี้
ข้อตกลงการค้า CPTPP จะเริ่มมีผลบังคับใช้ปลายปีนี้
“ทรัมป์” ปฏิเสธเจรจา “ทรูโด” ประเด็นการค้า
"ทรัมป์" ปฏิเสธเจรจา “ทรูโด” ประเด็นการค้า
ผู้นำสหรัฐฯ ยืนยันข้อตกลงการค้ากับอังกฤษเกิดขึ้นได้
ผู้นำสหรัฐฯ ยืนยันข้อตกลงการค้ากับอังกฤษเกิดขึ้นได้
เกษตรกรฝรั่งเศสกังวลข้อตกลงการค้าอียู-อเมริกาใต้
เกษตรกรฝรั่งเศสกังวลข้อตกลงการค้าอียู-อเมริกาใต้
เกาหลีใต้อนุมัติข้อตกลงการค้ากับจีน
เกาหลีใต้อนุมัติข้อตกลงการค้ากับจีน