Tag: ขายข้าว

เริ่มขายข้าวเหนียวถุงธงฟ้าราคาถูก
เริ่มขายข้าวเหนียวถุงธงฟ้าราคาถูก
“พีท ทองเจือ” ขอเดินหน้าช่วยชาวนาขายข้าวต่อไป
“พีท ทองเจือ” ขอเดินหน้าช่วยชาวนาขายข้าวต่อไป
จั๊กจั่น ขอทำดีต่อไป ยินดีเป็นพรีเซ็นเตอร์ช่วยขายข้าว
จั๊กจั่น ขอทำดีต่อไป ยินดีเป็นพรีเซ็นเตอร์ช่วยขายข้าว
ทอ.เปิดพื้นที่ช่วยชาวนาขายข้าว
ทอ.เปิดพื้นที่ช่วยชาวนาขายข้าว
“จั๊กจั่น” เสียใจโดนมิจฉาชีพหลอกให้ช่วยขายข้าว
“จั๊กจั่น” เสียใจโดนมิจฉาชีพหลอกให้ช่วยขายข้าว
ชาวนาขายข้าวได้ เร่งไถ่ถอนทรัพย์สินจากโรงรับจำนำ
ชาวนาขายข้าวได้ เร่งไถ่ถอนทรัพย์สินจากโรงรับจำนำ
มติ นบข.ออกสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกเจ้า
มติ นบข.ออกสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกเจ้า
หลายพื้นที่เปิดจุดขายข้าวช่วยชาวนา
หลายพื้นที่เปิดจุดขายข้าวช่วยชาวนา
เข้าใจวิถีชีวิตชาวนาหากต้องสีข้าวขายเอง
เข้าใจวิถีชีวิตชาวนาหากต้องสีข้าวขายเอง
คนบันเทิง ร่วมเป็นสื่อกลางช่วยชาวนาขายข้าว
คนบันเทิง ร่วมเป็นสื่อกลางช่วยชาวนาขายข้าว
ชาวนาเดินหน้าเกี่ยวข้าวตามนโยบายรัฐบาล
ชาวนาเดินหน้าเกี่ยวข้าวตามนโยบายรัฐบาล
เอกชน-ดาราช่วยชาวนาขายข้าว
เอกชน-ดาราช่วยชาวนาขายข้าว
เจ้าของปั้มน้ำมันใจดี เปิดพื้นที่ให้ชาวนาขายข้าวฟรี
เจ้าของปั้มน้ำมันใจดี เปิดพื้นที่ให้ชาวนาขายข้าวฟรี
หลายจังหวัดเร่งหามาตรการช่วยเหลือชาวนา
หลายจังหวัดเร่งหามาตรการช่วยเหลือชาวนา
ชาวนาเตรียมร่วมโครงการจำนำยุ้งฉาง
ชาวนาเตรียมร่วมโครงการจำนำยุ้งฉาง
นายกฯ นั่งหัวโต๊ะหารือแนวทางช่วยเหลือชาวนา
นายกฯ นั่งหัวโต๊ะหารือแนวทางช่วยเหลือชาวนา
ราคาข้าวตกต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี
ราคาข้าวตกต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี
เครือข่ายลูกชาวนาฯ สนับสนุน ขายข้าวไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
เครือข่ายลูกชาวนาฯ สนับสนุน ขายข้าวไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง