คัดลอก URL แล้ว

Tag: ขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศ

ศาลไม่อนุญาต “ยิ่งลักษณ์” เดินทางไปยุโรป
ศาลไม่อนุญาต "ยิ่งลักษณ์" เดินทางไปยุโรป