Tag: กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

อาร์เจนตินารับเงินช่วยเหลือเพิ่มจาก IMF
อาร์เจนตินารับเงินช่วยเหลือเพิ่มจาก IMF
IMF ชี้เศรษฐกิจเอเชียยังคงเติบโตต่อเนื่อง
IMF ชี้เศรษฐกิจเอเชียยังคงเติบโตต่อเนื่อง
IMF เพิ่มคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจโลก
IMF เพิ่มคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจโลก
ผู้นำเวเนซุเอลาปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำร้อยละ 50
ผู้นำเวเนซุเอลาปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำร้อยละ 50
ชาติสมาชิก IMF ให้คำมั่นฟื้นเศรษฐกิจโลก
ชาติสมาชิก IMF ให้คำมั่นฟื้นเศรษฐกิจโลก
IMF ชี้เศรษฐกิจโลกยังคงอ่อนแอ
IMF ชี้เศรษฐกิจโลกยังคงอ่อนแอ
IMF คงคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีนี้-ปีหน้า
IMF คงคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีนี้-ปีหน้า
IMF บรรจุ “หยวน” เข้าตะกร้าสกุลเงินหลักโลก
IMF บรรจุ “หยวน” เข้าตะกร้าสกุลเงินหลักโลก
มาตรการหลังกู้เงินจาก IMF ของอียิปต์
มาตรการหลังกู้เงินจาก IMF ของอียิปต์
IMF เตือนจีนแก้ปัญหาหนี้
IMF เตือนจีนแก้ปัญหาหนี้
IMF เตือนจีนเร่งแก้ปัญหาหนี้เอกชน
IMF เตือนจีนเร่งแก้ปัญหาหนี้เอกชน
IMF ชี้คอร์รัปชั่นฉุดเศรษฐกิจโลก 72 ล้านล้านบาท
IMF ชี้คอร์รัปชั่นฉุดเศรษฐกิจโลก 72 ล้านล้านบาท
IMF ชี้อาหรับสูญรายได้จากน้ำมัน 18 ล้านล้านบาท
IMF ชี้อาหรับสูญรายได้จากน้ำมัน 18 ล้านล้านบาท
กลุ่ม G20 พร้อมใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
กลุ่ม G20 พร้อมใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
IMF เตือนผลกระทบต่อโลกหากอังกฤษออกจาก EU
IMF เตือนผลกระทบต่อโลกหากอังกฤษออกจาก EU
IMF หนุนดอกเบี้ยติดลบ
IMF หนุนดอกเบี้ยติดลบ
IMF ห่วงประเทศผู้ผลิตน้ำมันบางรายใกล้ถังแตก
IMF ห่วงประเทศผู้ผลิตน้ำมันบางรายใกล้ถังแตก
IMF ไฟเขียว “หยวน” เข้าร่วมสกุลเงินหลักโลก
IMF ไฟเขียว “หยวน” เข้าร่วมสกุลเงินหลักโลก