คัดลอก URL แล้ว

Tag: กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย

อินเดียเผชิญคลื่นความร้อน
อินเดียเผชิญคลื่นความร้อน