คัดลอก URL แล้ว

ภคมน บุณยะภูติ

ภคมน บุณยะภูติ
ชื่อเล่น : ลูกโป่ง

– การศึกษา ปี 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอก Voice จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย