คัดลอก URL แล้ว

จิรันธนิน พิทักษ์พรตระกูล

จิรันธนิน พิทักษ์พรตระกูล
ชื่อเล่น : กัสจัง