คัดลอก URL แล้ว

ซี หทัยภัทร สมรรถวิทยาเวช

ซี หทัยภัทร สมรรถวิทยาเวช
ชื่อเล่น : ซี