คัดลอก URL แล้ว

พริมา พันธุ์เจริญ

พริมา พันธุ์เจริญ
ชื่อเล่น : พริม