คัดลอก URL แล้ว

ด.ญ.ญานนีน ภารวี ไวเกล

ด.ญ.ญานนีน ภารวี ไวเกล
ชื่อเล่น : พลอยชมพู