คัดลอก URL แล้ว

โรซ่า มนสิชา เกิดโกสุม

โรซ่า มนสิชา เกิดโกสุม
ชื่อเล่น : โรซ่า