คัดลอก URL แล้ว

ณัฐกิตติ์ รมยนันท์

ณัฐกิตติ์ รมยนันท์
ชื่อเล่น : อังตวน

อังตวน

อนุบาลเรียนที่   นราทร
ประถมเรียนที่   Sevenday Advantist Ekamai International School (EIS)
มัธยมเรียนที่    EIS
ปริญญาตรีที่  ม. ธรรมศาสตร์

ละคร เรื่อง ดงผู้ดี