คัดลอก URL แล้ว

ไพโรจน์ สังวริบุตร

ไพโรจน์ สังวริบุตร
ชื่อเล่น : เอ๋

ไพโรจน์ สังวริบุตร (เอ๋) เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 เป็นผู้กำกับ

และนักแสดง จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกริก เข้าวงการครั้งแรกโดยการเล่นหนังทีวี

เมื่อตอนยังหนุ่มอายุได้ 20 เรื่อง “ โกมินทร์ กุมาร ” โดยเล่นเป็นยอดตัวเอกของ

เรื่องคือเป็น โกมินทร์ กุมาร แต่ผลงานที่สร้างชื่อเสียง ซึ่งนับว่าเป็นผลงานที่สองในวงการ

บันเทิง คือภาพยนตร์เรื่อง “ วัยอลวน ” เมื่อวัย 21 ปี ในบท “ ตั้ม ” และได้มีผล

งานการแสดงตามออกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ภาพยนตร์เรื่อง คู่รัก , หงส์ทอง , สุภาพบุ

รุษทรนง ,ช่างร้ายเหลือ ฯลฯ ในขณะเดียวกันก็ได้สร้างภาพยนตร์ของตัวเองออกมา

ประมาณ 11-12 เรื่องด้วยกัน

ผลงานจอแก้ว อย่างเรื่อง ยุทธการปราบเมียน้อย (ซึ่งถือเป็นละครเรื่องแรก) , โนราห์

,ลูกไม้ไกลต้น และอีกมาก ล่าสุดเรื่องที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ก็คือ ตลาดน้ำดำเนินรัก
ไพโรจน์ สังวริบุตร (เอ๋) เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 เป็นผู้กำกับ

และนักแสดง จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกริก เข้าวงการครั้งแรกโดยการเล่นหนังทีวี

เมื่อตอนยังหนุ่มอายุได้ 20 เรื่อง “ โกมินทร์ กุมาร ” โดยเล่นเป็นยอดตัวเอกของ

เรื่องคือเป็น โกมินทร์ กุมาร แต่ผลงานที่สร้างชื่อเสียง ซึ่งนับว่าเป็นผลงานที่สองในวงการ

บันเทิง คือภาพยนตร์เรื่อง “ วัยอลวน ” เมื่อวัย 21 ปี ในบท “ ตั้ม ” และได้มีผล

งานการแสดงตามออกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ภาพยนตร์เรื่อง คู่รัก , หงส์ทอง , สุภาพบุ

รุษทรนง ,ช่างร้ายเหลือ ฯลฯ ในขณะเดียวกันก็ได้สร้างภาพยนตร์ของตัวเองออกมา

ประมาณ 11-12 เรื่องด้วยกัน

ผลงานจอแก้ว อย่างเรื่อง ยุทธการปราบเมียน้อย (ซึ่งถือเป็นละครเรื่องแรก) , โนราห์

,ลูกไม้ไกลต้น และอีกมาก ล่าสุดเรื่องที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ก็คือ ตลาดน้ำดำเนินรัก
ไพโรจน์ สังวริบุตร (เอ๋) เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 เป็นผู้กำกับ

และนักแสดง จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกริก เข้าวงการครั้งแรกโดยการเล่นหนังทีวี

เมื่อตอนยังหนุ่มอายุได้ 20 เรื่อง “ โกมินทร์ กุมาร ” โดยเล่นเป็นยอดตัวเอกของ

เรื่องคือเป็น โกมินทร์ กุมาร แต่ผลงานที่สร้างชื่อเสียง ซึ่งนับว่าเป็นผลงานที่สองในวงการ

บันเทิง คือภาพยนตร์เรื่อง “ วัยอลวน ” เมื่อวัย 21 ปี ในบท “ ตั้ม ” และได้มีผล

งานการแสดงตามออกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ภาพยนตร์เรื่อง คู่รัก , หงส์ทอง , สุภาพบุ

รุษทรนง ,ช่างร้ายเหลือ ฯลฯ ในขณะเดียวกันก็ได้สร้างภาพยนตร์ของตัวเองออกมา

ประมาณ 11-12 เรื่องด้วยกัน

ผลงานจอแก้ว อย่างเรื่อง ยุทธการปราบเมียน้อย (ซึ่งถือเป็นละครเรื่องแรก) , โนราห์

,ลูกไม้ไกลต้น และอีกมาก ล่าสุดเรื่องที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ก็คือ ตลาดน้ำดำเนินรัก