คัดลอก URL แล้ว

โก โกเมนทร์ สวนสมัย

โก โกเมนทร์ สวนสมัย
ชื่อเล่น : โก